Skip Navigation

Rendelje meg most!

Ár: 2385.00 Ft
Mennyiség:
nyomtatás
Könyveink | Újdonságaink

William A. Dembski: Intelligens tervezettség - Híd a tudomány és a teológia között

Ár: 3180 Ft
Kedvezmény: 25%
Online ár: 2385 Ft

318 oldal, puhafedelű
ISBN 978 963 87585 6 9

Fordította: Jeszenszky Ferenc

Tartalom

Előszó Michael J. Behe-től
Bevezetés

1. rész A történelmi háttér

1 Felismerni az isteni ujjat
1.1 Homer Simpson imája
1.2 Jelek a döntéshozatalkor
1.3 Rendes jelek szemben a rendkívüli jelkkel
1.4 Mózes és a fáraó
1.5 A filiszteusok és a szövetség ládája
1.6 A feltámadás jele
1.7 A premodernitás védelmében

2 A csodák kritikája
2.1 A csodák mint a hit bizonyítékai
2.2 Spinoza elveti a csodákat
2.3 Schleiermacher feldolgozza Spinozát
2.4 Schleiermacher naturalista kritikájának vizsgálata
2.5 A naturalista kritika kritikája
2.6 A naturalista kritika jelentősége

3 A brit természeti teológia halála
3.1 Pauli gúnyos megjegyzése
3.2 Az invenciótól a természeti törvényig
3.3 A természettörvénytől az agnoszticizmusig
3.4 Darwin és elmélete
3.5 A tervezettség és a csodák
3.6 A pozitivizmus előfeltevése

2. rész Egy tervezettségelmélet

4 A naturalizmus és gyógymódja
4.1 A természet és a teremtett világ
4.2 A bálványimádás lényege
4.3 A naturalizmus a nyugati kultúrában
4.4 A gyógymód: az intelligens tervezettség
4.5 Nem teista evolúció
4.6 A definíciók fontossága
4.7 A tudósok egy új nemzedéke

5 Visszahozni a tervezettséget a tudományba
5.1 A tervezettség elhajlása a tudománytól
5.2 Miért hozzuk vissza a tervezettséget?
5.3 A komplexitás-specifikáltság kritérium
5.4 A specifikáltság
5.5 Hamis negatív esetek és hamis pozitív esetek
5.6 A kritérium miért működik?
5.7 A redukálhatatlan komplexitás
5.8 Nos tehát?

6 Az intelligens tervezettség mint információelmélet
6.1 A komplex specifikált információ
6.2 Törvény generálta információ
6.3 Véletlen generálta információ
6.4 Törvény és véletlen generálta információ
6.5 Az információ megmaradásának törvénye
6.6 Az elmélet alkalmazása az evolúcióbiológiára
6.7 Az evolúcióbiológia újrafogalmazása

3. rész Híd a tudomány és a teológia között

7 A tudomány és a teológia kölcsönösen segíti egymást
7.1 Két ablak a valóságra
7.2 Az episztemikus segítség
7.3 A racionális kényszer
7.4 A magyarázóerő
7.5 A big-bang és az isteni teremtés
7.6 Krisztus mint a tudomány kiteljesedése

8 A teremtés aktusa
8.1 A teremtés mint isteni ajándék
8.2 A naturalizmus kétségbe vonja a teremtést
8.3 A számítástechnikai redukcionizmus
8.4 Empirikus énünk kontra valóságos énünk
8.5 A tervezettség feltámadása
8.6 A világ teremtése
8.7 A világ megérthetősége
8.8 Az isteni és az emberi kreativitás

Függelék: Ellenvetések a tervezettséggel szemben
F.1 A hézagok istene
F.2 Szándékoltság kontra tervezettség
F.3 A tudományos kreacionizmus
F.4 De tudomány-e?
F.5 A diszteleológia
F.6 Csak egy antropikus egybeesés
F.7 A matematika alkalmazása a biológiára
F.8 David Hume ellenvetései
F.9 Evilági kontra transzcendens tervezők

Jegyzetek


William A. Dembski Ph.D. fokozatot szerzett matematikából a Chicagói Egyetemen, és filozófiából a Chicagói Illinoisi Egyetemen. Teológiából és pszichológiából is szerzett fokozatokat. Kétszeres munkatársa a Nemzeti Tudományos Alapítványnak, és jelenleg a Discovery Intézet a Tudomány és a Kultúra Megújításáért Centrumának főmunkatársa.
« vissza